Tema Fortællere

Projektet 1960erhistorier.dk har mødt en række mennesker, som var børn eller unge i 1960erne og som var involveret i begivenheder og aktiviteter i 1960erne. De har fortalt deres oplevelser i et narrativt interview med os. Efterfølgende har vi klippet 110 beretninger ud og samlet dem i 15 highlights, som du kan se her på siden under fanen "Hvad vil du vide".

Mange af disse historier er ikke færdigkomponeret, som dem du kan finde under "Flere Historier", men de har alle det råstof som skal til, nemlig, at de er personligt oplevet og at de har rigtig meget på hjerte. Mange af fortællerne vil derfor også gerne  komme ud og fortælle mere, hvis de bliver spurgt.
Vi har kontaktoplysninger pÃåde enkelte. God fornøjelse.

Lasse Helner, født 1947 i Årup på Vestfyn, startede pigtrådsorkesteret Baronets. I lære som anlægsgartner i Odense, gik på studenterkursus. Nu: musiker, storyteller og sanger.

 

Bo Roschou, født 1950 på Amager i København. Malerlærling i 1966-1970, deltog i de første lærlinge demonstrationer i efteråret 1966, Formand for Faglig Ungdom i København og senere for Lærlingenes LO i 1970erne.

Nu: Malersvend, Frederiksberg.

 

Jerry Ritz, født 1948 i København, handelsskoleelev og musikbooker, rejste rundt i Danmark og Norden med flere af de store internationale pigtrådsorkestre, Kinks, Yardbirds m.fl.

Nu: Musik- og teaterproducent, Hørsholm.

 

Leif Sylvester Petersen, født 1940 på Amager i København, tømrersvend, jazzmusiker, soldat på Bornholm, professionel billedkunstner m.m. Nu kunstmaler, musiker og skuespiller.

Carsten Vesterø Jensen, født 1954, skolegang i Dronningborg og Egå, startede skoleblad og elevråd sammen med sin storebror, deltog i stiftelsen af Landsorganisationen af elever LOE 1969, formand for LOE og DGS i 1970erne.

Nu: kontorchef i SKAT, bor Vesterbro København.

Carsten Høeg-Petersen, født 1951, skolegang  i Hvidovre i København, 1.-3. real Holmegårdsskolen, Hvidovre, elevrådsformand, første formand for Landsorganisationen af Elever, LOE, i 1969.
Nu: førtidspensionist, Holtug, Stevns.

Johannes Klemmensen, født 1949 i Strellev pr. Ølgod, far i hjemmeværnet 1962, mor i Lottekorpset 1963. Værnepligtig 1967-1968 og efterfølgende professionel soldat til 2010, civilt
job 1985-1994.
Nu:
seniorsergent emeritus, Sydfyn.

Jesper Milsted, født 1952 i København, malerlærling, blev skuespiller og sanger i Debatteatret og Skifteholdet.
Nu: malersvend og skuespiller, Indre By Kbh.

Keld Andersen, født 1943 i Sydhavnen København,  Sygekassefunktionær , formand for Faglig Ungdom i København.
Nu: pensioneret LO-konsulent.

Hanne Reintoft, født 1934 i København, socialrådgiver i  Mødrehjælpen, i børne- og ungdomsforsorgen og på Glostrup Amtssygehus i 1960erne . Var stifter af den ny mødrehjælp i 1980erne.
Nu: pensionist og forfatter, Frederiksberg.

Janni Milsted, født 1938 i København, barneplejerske og pædagog, formand for Børne og Ungdomspædagogernes Landsorganisation. BUPL i 1970erne. Nu aktiv pensionist, Nørrebro København.