Historisk undersøgelse og undervisning

1960erne er en historisk periode, som er tilskrevet store forandringer og store modsætninger. Det er beskrevet og diskuteret omfattende både i skriftlige medier, romaner, essay, historiske fremstillinger og analyser, journalistik m.m. samt i billede og lyd medier som spillefilm, dokumentarfilm, musikindspilninger og video.
Det er også en periode som har været genstand for mange personlige beretninger, myter, legende m.m. som har været fremført i private fora, men som også har været en del af en offentlig polemik og i politiske kampe i diverce medier og fora.
Mange af kilderne til perioden er påvirket af meget forskellige sympatier og tilsvarende antipartier, og det er kendetegnende af ironien og selvironien har været en meget stærk dimension i mange fremstillinger og fortællinger.
Med dette materiales fortællinger og beretninger har vi forsøgt at se bort fra disse mere evaluerende synsvinkler og vurderinger. Vi har været på jagt efter barnet og den unge 1960ers personlige synsvinkler og oplevelser. Det er ikke altid let fordi fortællinger ofte præges og formes af den tid og de erfaringer, som fortælleren har i dag. Men mange gange er det lykkedes i øjeblikke og momenter.
Det er kendetegnende for de fortællinger vi har hørt, at det at fortælle dem er stærkt stimulerende på hukommelsen og at den ene fortælling så at sige bærer kimen til den næste fortælling. Vi har derfor også betjent os af foto, genstande, data, visualiseringer og andre fortællinger til at hjælpe vore fortællere og berettere på sporet af deres egne erindringer.

Og det er tanken, at de fortællinger og beretninger som ligger nu her på siden kan anvendes til det samme formål, hvorfor vi også opfordrer andre fortællere til at anvende vores videoer i deres erindringsarbejde.
Det er kendetegnende, at den normalitet som fremgår af den gængse historiefortælling om 1960erne, kun i meget ringe grad passer til de historier som datidens øjenvidner kan fortælle. Vi får en klar fornemmelse af, at de som kom til at skrive historien om 1960erne måske kun var 5 - 10 % af hele børne- og ungdomsgenerationen. Der er dog betydelige forskelle på by og land. Det som fortælles om 1960erne slog først igennem i massemålestok i 1970erne.
Det er i vores forståelse et vigtigt aspekt i arbejdet med samtidshistorien, at den kan underøges og dokumenteres med meget forskelligartede kilder, og at 1960erne fortsat kan undersøges og dokumenteres med fortællinger og beretninger af nulevende personer, som har en mental friskhed, som gør at beretninger kan reflekteres og diskuteres i forhold til andre kilder og beretninger.
Når undersøgerne tilmed er børn, som det er hensigten med dette materiale, kan en undersøgelse gennem fortælling og interview yderligere medvirke til at skabe sammenhæng mellem og mening i relationerne mellem generationer med meget forskellige livsvilkår.